Upravit stránku
05. 04. 2017Protivánková Marie
 Od klasické lepenky s posypem se dnes izolace dostaly k dříve nemyslitelným sofistikovaným technologiím, kdy nejen střechu dokonale chrání, ale dovedou na ní i vyrábět elektřinu. Všechno se totiž mění – vždyť konec konců ani asfalt dnes nepřipomíná to, co na střechy vylévali dělníci z čoudících kotlů.Nejpronikavější posun v izolování střech přinesly fólie z měkčeného PVC. O těch toho hodně ví inženýr Pavel Starý.
  • Proč na dokonalou střechu patří fólie

Jejich výhody jsou jasné. Ty nejpodstatnější je možné shrnout do následujícího desatera.

1. Není třeba odstraňovat stávající střešní souvrství a tedy ani není nutné likvidovat asfaltový odpad. Pro dokonalou izolaci stačí jedna vrstva. To se samozřejmě pozitivně odrazí na ceně. Navíc nová skladba na původní střeše znamená pouze zanedbatelné přitížení nosné konstrukce.

2. Izolační systém je bezúdržbový. Co to znamená? Fólie, tvarovky, ani poplastované oplechování nemusíme pravidelně natírat nebo chránit nástřiky. Kontrola a úklid je jednoduchý: protože povrch střechy není upraven posypem, nezanášejí se ani vpusti.

3. Podkladní netkaná textilie plnící funkci mikroventilační vrstvy umožňuje vysychánízabudované vlhkosti a zároveň zabraňuje vzniku boulí, tak typických pro živičné krytiny.

4. Protože i za velmi nízkých teplot pružná fólie není k podkladu plnoplošně přilepena, ale je ukotvena, nenamáhají ji žádné dilatační pohyby nosné konstrukce.

5. A jak se jednotlivé pásy fólie spojují? Přesah se svařuje bez použití ohně: plamen tak nemůže poškodit polystyrenovou tepelnou izolaci, ani způsobit zahoření objektu.

6. Je to zdánlivě detail, ale významný – povlaková krytina Protan na střeše dobře vypadá, ale hlavně je pochůzná a navíc vybavená protiskluzným dezénem. To výrazně zvyšuje bezpečnost při pohybu po mokré střeše.

7. Důležitá je stejnorodostmateriálu izolace, tvarovek i povlakové vrstvy oplechování, takže nemůže dojít k asfaltové korozi na zinku ani jiné materiálové degradaci.

8. Při tak zásadní práci jako je dobrá izolace střechy nemají kutilské praktiky místo, proto nejsou střešní fólie volně prodejné. Výrobci tak chrání své dobré jméno: poskytují je pouze proškoleným, certifikovaným firmám a průběžně kontrolují kvalitu jejich práce.

9. Cena výrobku se vrátí. Výrobce na materiál poskytuje desetiletou záruku. Reklamace prakticky neexistují. A ověřená životnost fólie je několik desítek let…

10. A jaký je příspěvek pro životní prostředí? Po vyčerpání životnosti lze PVC krytinu jednoduše odřezat od podkladu a předat k recyklaci.

  • Jak šel nápad na vandr

Uznávaní odborníci na fólie jsou Švýcaři, Němci, ale také Norové. Příběh o tom, jak se k fóliím určeným především pro ploché střechy právě ti poslední dostali, je pro globalizovaný svět příznačný: významná německá firma vytvořila v Norsku filiálku, aby zde mohla testovat své výrobky ve skutečně extrémních podmínkách. Norové se chopili příležitosti a přidali svůj díl zkušeností. Jejich fólie Protan se dá svařovat do minus třiceti stupňů. V našich podmínkách to znamená, že se s ní dá pracovat prakticky celoročně, takže při jejím použití pojem stavební sezona téměř ztrácí smysl.

  • Průřez sanovanou střechou

U většiny opravovaných a nově izolovaných střech se plocha pokryje tepelnou izolací a na ni přijde geotextilie. Tepelnou izolaci tvoří buď čedičová vata nebo střešní polystyren. Co se použije, záleží mimo přání investora i na požadavcích hasičů. Polystyren i vata se pokládají ve dvou vrstvách tak, aby byly vždy vzájemně přeloženy přes spáry. Technické výhody čediče (nemusí například nad nim být položena geotextilie) vyvažuje fakt, že je těžší a dražší. Na položenou netkanou textilii se kotví vzájemně svařené pásy plastové izolace a celý systém zakončují poplastované klempířské prvky odolné proti chemickým vlivům, kterých je v našem ovzduší přirozeně spousta.

  • Střešní „vývěva“

Chytré střechy umí dosud nebývalé věci: vakuově kotvený střešní systém například přináší řešení pro nepevné podklady. Jde o to, že vítr přecházející přes střechu vytvoří podtlak a má snahu zvedat izolační vrstvu – nejvíc v rozích střechy a na jejich okrajích. Podtlak ovšem převedou vakuové ventily pod střešní krytinu. Správně dimenzované a namontované vakuové zastřešení se tak k podkladu přisaje. Tento systém také dobře řeší problémy s vlhkostí uzavřenou ve střešní konstrukci z kondenzace a předchozího zatékání – tato voda uteče v podobě páry, takže nemůže dojít k dalšímu vzniku plísní.

  • Přemýšlet s výhledem

Pro inženýra Starého je fotovoltaika nepochybně srdeční záležitostí. Ostatně byla to jeho firma, která stojí za „největší elektrárnou uprostřed města“, jak psaly nedávno noviny, když informovaly o zkušenostech Národního divadla s fotovoltaickou střechou provozní budovy. Byly dobré, a tak budou pokračovat na Nové scéně a dalších budovách. Pavel Starý je přesvědčen, že tyto fólie se časem nepochybně ujmou i na střechách paneláků. Až budou domy v pořádku a jejich vlastníci splatí úvěry, dojde i na nadstandard. Mluví pro to nejen ekologie, ale i ekonomie: a právě proto by se při současných rekonstrukcích střech mělo myslet i na zítřek: v detailech, které teď moc nestojí a později hodně ušetří. Při pokládce folie lze provést přípravné práce pro pozdější uplatnění fotovoltaiky tak, aby její aplikace na střechu jednou neznamenalo stavební zásahy do nosných konstrukcí. Jde například o vložení „husích krků“ pro budoucí protažení kabelů – tedy stavební připravenost za pár korun.


Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti