Upravit stránku
16. 03. 2017Protivánková Marie
Jak odhalit nejlépe tepelné mosty v konstrukci domu? Nechte si námi zkontrolovat Váš objekt pomocí TERMOVIZE. Moderní metodou získáte velmi cenné informace o kvalitě Vašeho domu z tepelně-technického hlediska. Spočítáme tepelnou ztrátu a navrhneme nejoptimálnější řešení zateplení Vašeho objektu. Odhalíme a lokalizujeme tepelné mosty, špatnou teplenou izolaci obvodového nebo střešního pláště. Zjistíme kvalitu provedených prací také po rekonstrukci nebo před kolaudací.

Tepelný most je místo v konstrukci, kde je tepelná izolace oslabená a teplo se přes ni může dostat asi jako člověk přes řeku. I když se jedná o velmi malá místa, dokážou znepříjemnit život a udělat byt neobyvatelným.

K viditelným, a člověku nebezpečným problémům patří studený povrch konstrukce uvnitř místností, na němž pak může kondenzovat vodní pára a následně se tvořit plísně. To se stává, pokud je vzduch v místnostech vlhký. Obvykle tyto problémy nastávají po výměně oken, která proběhne bez zateplení a nebo tam, kde se některá část stavby nezateplí. K velmi problematickým tepelným mostům pak patří ty, kde dochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce.

  • Zrádná voda

Zkondenzovaná voda může natropit velkou neplechu zejména tam, kde se jedná o dřevěnou konstrukci (dřevěné stropní trámy, vestavba do podkroví, známe případy propadnutých stropů), a nebo tam, kde může docházet k reznutí ocelové výztuže, což je případ zejména panelových domů. U nich se vodní pára dostává z interiéru do spár mezi panely, kde kondenzuje na nosné výztuži a pomalu ji nahlodává. Protože je zde ocelová výztuž o průměru 20 mm, její proreznutí trvá několik desítek let. Potom nastávají opravdové nepříjemnosti. Již se například stalo, že vypadl celý obvodový panel. Jaké tepelné mosty způsobují spáry mezi panely, je vidět na obrázku. Místa, kudy uniká více tepla, jsou znázorněna světlejší barvou. Stejný panel je pak vidět na obrázku č. 2. 

  • Ztracené teplo

Mimo těchto životu či zdraví nebezpečných projevů však tepelné mosty způsobují i nemalé ekonomické škody. Přestože se jedná o malé plochy, úniky tepla mohou být velké. Sníží účinnost tepelné izolace až o 40 %, v mimořádných případech i více. 

  • Co termovize odhalí

Tepelné mosty však mohou v zateplovacím systému vzniknout i jinými způsoby: je znám dokonce případ, kdy jedna firma použila na fasádu nekvalitní omítkovinu, na níž začaly zvenku růst řasy. Aby nemuseli celou fasádu předělávat, vyvrtali v tepelné izolaci velmi hustou síť děr. Tím byla porušena funkce tepelné izolace a fasáda se začala ohřívat z interiéru, což řasám nesvědčilo. Majitel objektu byl spokojen – měl zatepleno a řasy nerostly. Kdyby si však uvědomil, že vlastně má dům s tepelnou izolací o minimálním účinku, asi by radostí neskákal.

  • Zásady měření

Pokud byste si nechávali provádět termovizní měření, tak je nutné dodržet několik zásad:
- měření by měl provádět někdo s praxí 
- měření se musí provádět při  rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem minimálně 10 °C (pokud se toto nedodrží, tak na termovizi nebudou vidět podstatné záležitosti)
- použitá termovize musí mít  náležité rozlišení

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti