Upravit stránku
13. 03. 2017Protivánková Marie
Rádi byste snížili výdaje za teplou užitkovou vodu a nevíte jak? Nabízíme Vám řešení, které je přímo určeno pro bytové a panelové domy. Jedná se o speciální solární systém ohřevu TUV.

Hlavní přínos Solárního systému pro ohřev TUV je EKONOMICKÝ.

  • Systém Solárního ohřevu Teplé Užitkové Vody přináší úsporu 70 - 90% nákladů na TUV. Solární Systém  je NEJÚČINNĚJŠÍM  systémem v České republice. Účinnost a finanční efektivita je potvrzena nezávislým měřením teplárenské společnosti.
  • Náklady na ohřev TUV v bytových domech se pohybují ve statisích korun ročně. Instalací Solárního Systému okamžitě snížíte své stálé výdaje na ohřev teplé vody. Investujete do Solárního Systému jehož životnost je vyšší než 25 let!
  • Nezávislost, kterou Vám Solární Systém  při instalaci poskytuje je jedním z nevyšších přínosů. Stáváte se ve velké míře NEZÁVISLÍ na dodavatelích energií, kteří Vás za nevýhodných dlouhodobých podmínek pronájmu zařízení a dodávkách energií pouze využívají.
  • Ziskovost Solárního Systému pro ohřev TUV je tím VYŠŠÍ, čím vyšší je spotřeba energie pro TUV a tím více financí ŠETŘÍTE. Úspory při instalaci Solárního Systému pro  ohřev TUV  jsou proto NEZANEDBATELNÉ.
  • Návratnost Solárního Systému pro ohřev TUV  se pohybuje v rozmezí 3 - 10 let (Návratnost je závislá na rozsahu Systému a momentální ceně energie a spotřeby ohřevu TUV).
  • Při výhodném financování Solárního Systému pro ohřev TUV   je Systém schopný okamžitě přinášet finanční prostředky bez  zvýšeného úvěrového zatížení. NENAVYŠUJETE fond oprav. Systém je samofinancovatelný!

Dimenzace a výkon solárních systémů

Naše solární sytémy pro panelové domy, bytové domy, školky a průmyslové objekty jsou dimenzovány podle nejpřísnějších parametrů a norem. Níže uvádíme ty nejdůležitější.

EKONOMIKA je vždy na prvním místě při dimenzování našich systémů. Systém navrhujeme vždy tak, aby celková doba návratnosti včetně nákladů na provoz Solárního Systému nepřesáhla hranici 12 let a vzniklé úspory plně pokryly investiční zatížení.

ÚČINNOST při navrhování účinnosti Solárního Systému je nutné zohlednit  celou řadu faktorů, jako je spotřeba TUV, velikost a výška objektu, počet uživatelů a umístění dané nemovitosti. Pouze správně navržený Solární Systém je opravdu účinný.

BEZPEČNOST našich Solárních systémů je nastavena několikastupňově. Tato skutečnost zajišťuje nejvyšší míru bezpečnosti při provozu Solárního Systému a zamezuje tak jeho přehřátí nebo destrukční poškození. 

POUŽITELNOST našich Solárních systémů je realizovatelná pro všechny typy střech panelových domů, které jsou nezateplené, zateplené, pochozí i nepochozí. Řešení, které přinášíme vychází z dlouhodobé zkušenosti ze stavebního a energetického odvětví.

ŽIVOTNOST Solárních Systémů, které dodáváme je vyšší než 25let. U Solárních Systémů nedochází s dobou používání k poklesu výkonu.  Solární Systémy nedegradují a po celou dobu své životnosti poskytují stabilní výkon.

Technické řešení Solárního systému pro TUV 
(konstukční, hydraulická část a monitoring systému)

Solární Systémy pro Ohřev TUV  naší společnosti  jsou vzhledem ke své vysoké účinnosti z pohledu hydraulického zapojení sestaveny ze tří okruhů.

PRIMÁRNÍ OKRUH - je umístěn v nejvyšším bodě a je naplněn Solární kapalinou odolovájící teplotám vyšším než 280°C na straně jedné a teplotám nižším než - 50°C na straně druhé.

SEKUNDÁRNÍ OKRUH - je umístěn pod primárním okruhem a zajišťuje přenos teplé vody z okruhu primárního do akumulačních nádrží. Okruh je  naplněn vodou.

TERCIÁLNÍ OKRUH - je umístěn v nejnižším bodě  systému. Okruh tvoří oběhová čerpadla a akumulační nádrže ze kterých je objekt zásobován teplou  vodou.

Monitoring solárního systému pro ohřev TUV

Pro zkvalitnění a zpřehlednění provozu a sledování výsledků Systému Ohřevu TUV instalujeme vzdálený ON-LINE přistup přes webová rozhraní. Tímto systémem má každý klient k dispozici všechna výkonová data a chybová hlášení. Pro nás jako správce celého systému je zajištěna 24 hodinová kontrola chodu a možnost servisního zásahu s případnými úpravami nastavení systému dle přání a potřeb klienta.

SLUNEČNÍ OSVIT DANÉ LOKALITY

Sluneční osvit je jedním z důležitých faktorů. Pro každou připravovanou realizaci  pečlivě vypočítáváme osvit dané lokality, který se udává v kWh na m2 za rok. Pro validní výpočet osvitu lokality využíváme renomované poskytovatele dat, které dokáží určit osvit pro každou lokalitu a nemovitost v Evropě. Dopadající množství sluneční energie v České republice je uvedeno na mapě intenzity slunečního záření.

V České republice se pohybuje množství dopadající energie na horizontální plochu po odečtení z mapy v rozmezí od 850 kWh do 1150 kWh/m2 za rok.Výtěžnost solárního systému je dána dle lokality - plocha a je uváděna v kWh/rok.Konkrétní údaje pro realizovaný solární systém uvádíme pro každý objekt idividuálně v rámci cenové nabídky zpracované naším odborným zástupcem.

Konstrukční řešení solárního systému

Konstrukce Solárních panelů jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému zastínění.Nosná konstrukce pro statický (fixní) solární systém vytváří dostatečně pevnou a tuhou konstrukci pro osazení Solárních Termických panelů (dle typu použitých panelů). Velikost výkonu je závislá na počtu a typu použitých Solárních termických panelů. Provoz systému je plně bezobslužný. Sklon modulové plochy je v případě plochých střech pevný a neměnný pod úhlem 35° - 65°  (dle dané oblasti osvitu). Pro umístění systému na sedlové střeše je úhel pevný a neměnný shodný s úhlem sedlové střechy.

Konstrukce je vyrobena a smontována z jednotlivých hliníkových solárních profilů a profilových ocelových prvků. Montáž se provádí přímo na určeném místě osazení. V případě plochých střech je vždy dle statického posudku zvolena varianta s přímým kotvením, nebo kotvením pomocí betonových bloků gravitační kotvení ocelové nebo hliníkové konstrukce. V případě sedlových střech je uchycení konstrukce navrženo podvěsnými háky dle daného typu střešní krytiny. Obě varianty řešení jsou bezzásahové do střešního pláště nebo krytiny. Prostupové body vedení hydraulického systému jsou řešeny systémy prostupu zamezujícími vstupu vlhkosti a zatékání.Pro názornější orientaci uvádíme příklad kontrukčního řešení viz. níže.

Komplexní řešení

Solární Systém společnosti  je od prvotního návrhu až po konečnou realizaci zpracován dle platných českých a evropských norem. I přes skutečnost, že instalace solární techniky pro ohřev TUV ne vždy vyžaduje stavební povolení je základní nutností pro správnou aplikaci Solárního Systému do objektu dodržet přísné legislativní požadavky. Společnost  poskyje v daných legislativních oblastech komplexní řešení obsažené v ceně projektu.

Záruční lhůty


Na solární systémy  je naší společností poskytována plná záruční lhůta dle specifikace záruční doby od předání díla zhotovitelem a převzetí díla investorem. Na dodaná zařízení, materiály a montáž je standardně poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců, rozšířená plná záruční lhůta je pak 60 měsíců. Naše společnost ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektem a platnými normami České republiky.

Pozáruční servis

Společnost . poskytuje standardně ke všem svým instalacím pozáruční servis v plném rozsahu. Pozáruční servis je nabízen jako celý soubor opatření vedoucí k bezpečnému a hospodárnému provozu Solárního Systému pro Ohřev TUV. Servis je složen z pravidelných periodických prohlídek a revizí Solárního Systému. Po každé servisní prohlídce je klientovi předán protokol o servisní prohlídce kde jsou uvedena doporučená nastavení a případné opravy Solárního Systému.

NAVŠTIVTE REFERENCI

Pokud se rozhodujete, zda zvolit solární systém pro ohřev TUV, je možné navštívit již zrealizované domy. Níže uvádíme jednu z mnoha realizací.

Pro výpočet úspory pro Váš dům klikněte zde www.ceskecentrumbydleni.cz/poptavky-formular.htm

Průběh realizace  panelového domu 24 bytových jednotek

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti