Upravit stránku

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ STAVBY

dle Stavebního zákona

Ve stavebním zákoně je pro dokumentaci pro ohlášení stavby a dokumentaci pro stavební povolení užíván název „projektová dokumentace“.

Projektová dokumentace obsahuje části označené písmeny členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A.Průvodní zpráva

B.Souhrnná technická zpráva

C.Situace stavby

D.Dokladová část – zde najdete architektonicko-stavební řešení, technickou zprávu, výkresovou část a požárně bezpečnostní řešení

E.Zásady organizace výstavby

F.Dokumentace objektů.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení je oprávněn vypracovat pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný architekt registrovaný buď v ČKA (České komoře architektů) nebo v ČKAIT (České komoře autorizovaných inženýrů a techniků)

         Projektová dokumentace je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení či ohlášení stavby. Slouží jako nepostradatelný podklad pro sestavení výkazu výměr a následného výběru realizační firmy.

Příklad  -  rozpisu částí dodávaných v projektové dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení pro výměnu oken, rekonstrukci balkónů, zateplení svislého obvodového pláště, zateplení a nové hydroizolace rovné střechy bytového domu.

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situace stavby
  • Technická zpráva
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  • Výkresy pohledů stávajících stavů
  • Výkresy pohledů navrhovaných stavů
  • Barevné řešení objektu
  • 5ks detailů
  • Zásady organizace výstavby

 a osvědčení o autorizaci

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti