Upravit stránku

VÝKAZ VÝMĚR

Výkaz výměr je zpracováván na základě projektové dokumentace. Je to kompletní soupis prací a materiálů nutných k provedení realizace díla, jsou zde uvedeny výměry jednotlivých ploch, případně délky či kubatury materiálů.