Upravit stránku

Pokud uvažujete o zateplení bytového domu, jste z Prahy a chcete ušetřit značné množství finančních prostředků, můžete využít dotační titul Nová zelená úsporám, který Vám přinese finanční pomoc nejen pro zateplení domu, ale také pro další úsporná opatření – například výměnu oken, kterou je vhodné realizovat společně s fasádou domu. Program Nová zelená úsporám má nyní výrazně jednodušší administraci. Prostřednictvím dotace dokážete ušetřit až 15% z celkových nákladů potřebných na zateplení bytového domu.

Jsme si vědomi toho, že ne každý má znalosti a dovednosti k tomu, aby si vše vyřídil sám. Proto Vám nabízíme využít ZDARMA naše technické poradce, kteří s Vámi připraví vše, co je potřeba.

registrujte se zde

Nabízíme Vám přehled těch nejdůležitějších informací, které potřebujete vědět pokud chcete tuto dotaci využít.

Na co je dotace určená?

Dotace, je určená na zvýšení energetické hospodárnosti  bytových domů. V praxi to znamená, že stát  Vám vypomůže se snížením nákladů, které investujete do zateplení obvodových stěn bytového domu, střechy, izolování sklepních prostorů či výměny oken.
Nově je možné v rámci zateplení získat dotaci také jen na dílčí části, s podmínkou snížení spotřeby energie minimálně o 20 %. To znamená třeba na zateplení, výměnu oken nebo střechy. Dotace by tak mohli dostat i ti, kteří nemají zrovna dost peněz, ale chtějí alespoň částečně investovat do úspor energie.  
K nákladům, které můžete zahrnout do žádosti o poskytnutí dotace, patří finance vynaložené na snížení energetické náročnosti domu – u zateplení domu (tedy práce a materiál – vypočítá se na metr čtvereční zateplované plochy), prostředky vynaložené na zpracování odborného posudku a zajištění  odborného technického dozoru.

zpět

Jaké podmínky je potřeba splnit pro získání dotace?

Prvním kritériem je splnění požadavků tepelně-izolačních norem, druhým je snížení energetické náročnosti domu. Na zateplení domu musí byť použitý certifikovaný zateplovací systém a zároveň realizátorem zateplení musí byť firma s platnou licencí na aplikaci kontaktního zateplovacího systému. Dotace je určená pro fyzické i právnické osoby. Čím bude lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora. Podpora je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí. 
Pro finanční podporu budete potřebovat odborný posudek od projektanta či energetického specialisty, který připraví projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy. I tyto činnosti jsou v rámci dotace proplacené.

Další kroky je již výhodné řešit dle projektu s projektantem a energetickým specialistou, kteří Vás provedou všemi úkony pro podání žádosti.

zpět

Podle čeho se spočítá výška příspěvku? 

Výška nákladů, které Vám budou uhrazené se určuje podle úrovně snížení energetické náročnosti domu. Proto všechna opatření, kde lze zlepšit tepelně-izolační vlastnosti domu (zateplení domu, výměna oken, dveří, zateplení podkroví či suterénu, výměna topné soustavy) jsou klíčová a musí být v energetickém projektu zohledněna. 
Na druhou stranu není nutné všechny opatření provádět, ale je možné v rámci dotace provést pouze dílčí opatření, tedy například jen zateplení domu. 
Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy.
V případě zateplení obálky budovy je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.2.

 

 

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

 

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

Obvodová stěna

510

680

Střešní konstrukce

450

600

Výplně otvorů

1500

2000

Podlaha na terénu

600

800

Ostatní konstrukce, stropy

240

320

zpět

Jaké dokumenty jsou potřeba při podávaní žádosti o dotaci? 

Pro kompletní posouzení žádosti je potřebné doložit následující dokumenty (některé jako například faktury za nákup materiálu, či realizaci dodáte až po jej skončení):

 

Dokumenty pro podání žádosti

Originál nebo úředně osvědčenou kopii projektové dokumentace 

Originál shrnutí výsledků projektového energetického hodnocení, vypracovanou energetickým specialistou 

Krycí list technických parametrů plánovaných energetických opatření 

Vyplněná elektronická žádost o podporu v informačním systému programu

Zaslání všech povinných příloh žádosti v listinné podobě (doklad u opravní subjektivitě, plná moc pro třetí osobu, souhlas ostatních spoluvlastníků nemovitosti, doklad o projednání stavebního záměru u památkově chráněných budov, …)  

  

Dokumenty dokládané po realizaci

Vyplněný formulář „dokumenty předkládané k vydání registrace a stanovení výdajů

Povinné přílohy dle typu opatření

 

zpět 

Přestože to vypadá složitě nemusíte mít obavy. Rádi Vám s vyřízení pomůžeme.